Inspectie en Advies

Een dakinspectie geeft inzicht in de staat en de verwachte levensduur van een dak. Naar aanleiding van een dakinspectie wordt een rapport opgesteld.

De Inspectie en het Advies houden in:

 • een inspectie van de dakvlakken, inclusief dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details, voor zover deze van invloed zijn op de waterdichtheid van de dakvlakken;
 • het maken van de nodige insnijdingen om de onderliggende lagen te controleren en het weer waterdicht maken van deze insnijdingen;
 • een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage;
 • staat van hoeveelheden per dakvlak;
 • een aanbeveling voor het herstel van de aangetroffen gebreken;
 • technische omschrijving van de uit te voeren herstel- of vernieuwingswerkzaamheden.

Een Inspectie en Adviesrapport bevat ten minste de volgende onderdelen:

 1. Aangetroffen constructie-opbouw
 2. Eventueel een bouwfysische berekening
 3. De huidige situatie en eventuele gebreken
 4. Conclusies naar aanleiding van de bevindingen
 5. Eventueel aangevuld met een kostenraming naar dakvlak
 6. Fotoblad

Dakinspectie rapportage inzien?

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt onze voorbeeldrapportage van een dakinspectie: