Duurzaam Dak Concept

DIAC Dakadvies is vaste partner van het NDA Duurzaam Dak Concept

Het Duurzaam Dak Concept brengt duurzaamheid in de praktijk.

Het Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. Van verkennings- tot ontmantelingsfase. De NDA is een van de weinige organisaties die duurzaamheid op het dak integraal, lokaal en landelijk opererend, kan faciliteren en daarmee beleidsmakers en opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van kennis- en praktijkexpertise als het om het dak en duurzame ontwikkeling gaat.

Voor wie?

  • Overheid
  • Woningcorporatie
  • Vastgoedbeheerder
  • VvE

Wat houdt het Duurzaam Dak Concept in?

Samen onderzoeken we wat er mogelijk is op uw dakvlakken.  Het gaat om thema’s zoals waterberging, energie, veiligheid, gebruik en groen. In een notendop ziet het proces er als volgt uit:

  • Inventarisatie mogelijkheden op het dak
  • Advies over de technische en de financiële haalbaarheid
  • Onderzoek subsidiemogelijkheden
  • Advies over uitvoering en te selecteren partners

Het Resultaat?

Daken met een hoger financieel en duurzaam rendement dan “normale” daken.

Geel, Blauw en Groen dak
Geel, Blauw en Groen dak
Moerasdak
Moerasdak
Waterberging
Waterberging

Bijdrage DIAC Dakadvies

Vanuit DIAC Dakadvies bieden we bouwtechnische ondersteuning en waarborgen we de kwaliteit door onafhankelijk op te treden.

Meer weten?

Neem contact op of bekijk het NDA Duurzaam Dak Concept op nda.nl